www.online-uitvaartverzekering.nl
www.online-uitvaartverzekering.nl
Wij vergelijken de beste uitvaartverzekeringen voor u  

DISCLAIMER

Onze webpagina is met grote zorg samengesteld. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdverloop.
Uitvaartkosten.info en Glas Beheer BV zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden ten aanzien van de in de site staande informatie. Aan gegevens uit deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
Uitvaartkosten.info wijzigt, indien dit nodig is, de informatie op haar site om haar klanten te voorzien van de juiste informatie.
Niets van deze site mag zonder onze toestemming van Glas Beheer BV worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Internetsites van derden.

Op de internetsites over Uitvaartkosten.info kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Deze pagina is daarop niet van toepassing. Uitvaartkosten.info en Glas Beheer BV dragen ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die u bezoekt of raadpleeg onze adviseurs voor een deskundig en onafhankelijk advies. U kunt daarvoor onze telefoonnummers gebruiken, alsmede ons contact formulier. Tevens kunt u ons benaderen voor eventuele vragen via ons e-mail adres: info@uitvaartkosten.info Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Copyright notice.

Glas Beheer BV respectievelijk de eigenaar, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Uitvaart Sites of websites over schadeverzekeringen, gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo`s) en is uitsluitend informatief bedoeld en niet ter advisering van bepaalde verzekeringsproducten. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Uitvaartkosten.info uitvaartinformatie. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de inhoud van de Uitvaart Sites over te nemen, te vermenigvuldigen, anders dan voor persoonlijk gebruik, of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De publicaties van derden zijn allen met toestemming van de auteur of andere copyrighthouder op de site gezet. Bij elke publicatie staat de bron vermeld en bij wie het copyright berust.

Alle gegevens die u stuurt naar websites over Uitvaartkosten.info of een ander door Uitvaartkosten.info gebruikt domein of de Uitvaart Sites, danwel schadesites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Uitvaartkosten.info en haar vennootschappen. Op de Uitvaart Sites/Schade Sites en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Op de rechtsverhouding met Uitvaartkosten.info zijn voorts de algemene voorwaarden van Uitvaartkosten.info van toepassing. Alle rechten zijn voorbehouden.

Alle websites en domeinnamen over Uitvaartkosten.info uitvaartverzekeringen/ schadeverzekeringen zijn wettelijk eigendom van Glas Beheer BV te Leek.

  Support niet online.
Bericht achter laten?
  Support is not online.
Bericht achter laten?